Dịch Vụ Cung Ứng Và Quản Lý Nguồn Lao Động

Hoạt động của công ty Du lịch Đại Dương về dịch vụ cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Chi tiết: Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động, Bao gồm:

– Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

– Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, kỹ năng thi tuyển, tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước.

– Tư vấn cho người sử dụng lao dộng tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.

– Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm ở người ngoài theo hợp đồng lao động.

– Tư vấn du học, cung ứng xuất khẩu lao động nước ngoài.

– Cho thuê lại lao động

Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo của định của pháp luật

Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *